"Polityka i religia" - spotkanie w redakcji Teologii Politycznej//John Milbank, Andriej Kurajew, Dariusz Karłowicz//

"Polityka i religia" - spotkanie w redakcji Teologii Politycznej//John Milbank, Andriej Kurajew, Dariusz Karłowicz//

Rejestracja
Uczestnik
Rejestracja zakończona 08.10.2017 20:00
zakończona

Opis wydarzenia
  John Milbank (Uniwesytet Nottingham)
 Andriej Kurajew (Uniwersytet Moskiewski)
 Dariusz Karłowicz (Teologia Polityczna)
 Rozmowa toczyć się będzie w języku angielskim.
 ___________________________________________________
 Kiedy: 9 października (poniedziałek)
 godz. 18:00
 Miejsce: redakcja Teologii Politycznej – Warszawa, ul. Koszykowa 24/7
 Zapraszamy! Wstęp wolny!
 
 OBOWIĄZKOWA REJESTRACJA
___________________________________________________
Zapraszamy na spotkanie z wybitnymi przedstawicielami europejskiej humanistyki – prof. Johnem Milbankiem z Anglii oraz prof. Andirejem Kurajewem z Rosji. Tematem rozmowy, w której udział weźmie również Dariusz Karłowicz, redaktor naczelny Teologii Politycznej, będą napięcia pomiędzy polityką i religią we współczesnym świecie.
___________________________________________________
prof. John Milbank – teolog Kościoła Anglikańskiego, profesor Religii, Polityki i Etyki na Uniwersytecie Nottingham, gdzie piastuje również stanowisko dyrektora Centrum Teologii i Filozofii. Jest członkiem think tanku Res Publica oraz założycielem ruchu Radical Orthodoxy, który na skalę międzynarodową podejmuje zagadnienia związane z religią i polityką. W jego książce Theology and Social Theory znalazły się teoretyczne rozważania dotyczące myśli Radical Orthodoxy. Jego naukowe zainteresowania obejmują dziedziny związane z m.in.: etyką, teologią, teologią polityczną, filozofią.

prof. Andriej Kurajew – rosyjski duchowny prawosławny, teolog. Był dziekanem Wydziału Filozoficzno-Teologicznego Rosyjskiego Uniwersytetu Prawosławnego św. Jana Teologa, wykładowcą Moskiewskiej Akademii Duchownej oraz członkiem komisji biblijno-teologicznej przy Świętym Synodzie Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego. Pracuje naukowo w Katedrze Filozofii religii i Religioznawstwa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Moskiewskiego. Jest członkiem rady ekspercko-konsultacyjnej ds. wolności sumienia przy Komitecie Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej ds. organizacji społecznych i związków wyznaniowych. Jest autorem szeregu artykułów prasowych oraz popularnego bloga.
___________________________________________________
Nasi goście następnego dnia – 10 października – wezmą udział w konferencji naukowej „Europa – kryzys i nadzieja” na Zamku Królewskim w Warszawie. Konferencja uświetni obchody XVII Dnia Papieskiego.
Więcej na ten temat: http://www.teologiapolityczna.pl/konferencja-europa-kryzys-i-nadzieja
Termin i miejsce
Rozpoczęcie:
09.10.2017 18:00
Zakończenie:
09.10.2017 20:00

ul. Koszykowa 24/7 Warszawa
redakcja Teologii Politycznej

Strona rejestracji:
https://polityka-religia-teologiapolityczna.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator

Teologia Polityczna - Fundacja Świętego Mikołaja

ul. Koszykowa 24/7, 00-553 Warszawa, Polska

[email protected]

+48791793022

pl